Przejście do sekcji:

Treść strony - Biblioteka

Historia

 Biblioteka Publiczna Gminy Wielgie powstała jak większość bibliotek na mocy Dekretu o Bibliotekach i Opiece nad zbiorami z 14.04.1946r. Pierwsze książki były darem ludności a siedzibą mały pokoik w budynku Gminy. Pracownikami biblioteki od momentu powstania aż do roku 1965 były kolejno panie: Dobrosielska Katarzyna, Kępczyńska Alina, Lipska Teresa, Urbańska Krystyna, Gajkowska Maria. Zakupem książek do roku 1956 zajmowało się Ministerstwo Kultury i Sztuki, był to tak zwany „zakup centralny”.

Kierowano do bibliotek prozę współczesną / „literaturę produkcyjną”/, która przez ówczesną krytykę została uznana za osiągnięcie ideowo - artystyczne. Nie cieszyła się ona jednak zainteresowaniem czytelników, o czym świadczyły dziewiczo czyste egzemplarze książek stojące na półkach. Zmiany w tym zakresie nastąpiły w 1956 roku, po wprowadzeniu decentralizacji, zakupem dla bibliotek, z funduszy powstałych w miejsce gmin Gromadzkich Rad Narodowych, zaczęła zajmować się Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie.  

 Od 1965 roku rozpoczęła pracę w Gromadzkiej Bibliotece w Wielgiem absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku, Teresa Seelieb. Biblioteka nadal mieściła się w budynku ówczesnej Gromadzkiej Rady Narodowej. W roku 1966, na polecenie dyrektora Powiatowej Biblioteki w Lipnie, Tadeusza Bonowicza, została przepisana księga inwentarzowa. Zrobiono to ze względu na wiele niezgodności i błędów we wpisach. Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej, bez dokładnej daty, z roku 1966 to książka autorstwa Arskiego S. „Targowica leży nad Atlantykiem”, wydana przez „Książkę i Wiedzę” w roku 1955. Księgozbiór biblioteki pod koniec roku 1967 liczył sobie 1000 woluminów. W 1968 roku,  2 stycznia, bibliotekę przejęła pani Urszula Żołnowska. Z powodu remontu i modernizacji budynku Gromadzkiej Rady Narodowej siedziba biblioteki zostaje przeniesiona w roku 1971 do lokalu prywatnego, w centrum wsi. Zajmowała tam 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni 30 m2. Bibliotece podlegało wtedy 6 punktów bibliotecznych w miejscowościach: Bętlewo, Teodorowo, Nowa-Wieś, Wylazłowo, Tupadły, Zakrzewo.         

Reforma terytorialna z roku 1973 zlikwidowała podział kraju na małe gromady. Gromadzka Biblioteka Publiczna została wtedy przekształcona w Gminną Bibliotekę Publiczną z dwiema  filiami, w Czarnem i Zadusznikach oraz 18 punktami bibliotecznymi w miejscowościach: Wielgie, Nowa-Wieś-2, Witkowo, Złowody-2, Oleszno-3, Bętlewo, Płonczynek, Zakrzewo, Tupadły-2, Orłowo, Piaseczno, Suradówek, Zaduszniki. W tym okresie aktywnie działało przy bibliotece „Koło Przyjaciół Biblioteki”, które pomagało bibliotekarce w wielu pracach np. przy uzupełnianiu księgozbioru, organizowaniu okolicznościowych wystaw.         W roku 1974 odbył się Festiwal Dorobku Kulturalnego Gminy Wielgie, w którym czynny udział wzięły wszystkie biblioteki Gminy poprzez wystawy książkowe, konkursy literackie, wystawy robót ręcznych dzieci, wystawy prac plastycznych. Biblioteka otrzymała trzy dyplomy: za wkład pracy w organizację festiwalu, za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju kultury i popularyzacji czytelnictwa, za wkład pracy w upowszechnianie kultury w powiecie lipnowskim. Następnym pracownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej we Wielgiem zostaje pani Teresa Kowalska. Pracę rozpoczyna w styczniu 1977 roku przy stanie księgi inwentarzowej–7923 wolumenów.  Reforma z 1975 roku zmieniła po raz kolejny zasady podziału terytorialnego kraju. Powstaje 49 województw, giną natomiast z mapy Polski powiaty i tym samym powiatowe biblioteki. Funkcje nadzorujące nad biblioteką we Wielgiem przejmuje w roku 1980, powstała w wyniku reformy, Wojewódzka Biblioteka Publiczna we Włocławku. Nadzór obejmował sprawy merytoryczne, instruktaż, organizowanie szkoleń i zakup książek, organizowano spotkania autorskie z ciekawymi ludźmi. Od roku 1986 przyznano bibliotece drugi etat. Nastąpiła również kolejna zmiana siedziby, przez co Biblioteka zyskała większą powierzchnię użytkową. W nowym lokalu miała do swej dyspozycji dwa pomieszczenia o powierzchni 45 m2 i pomieszczenie magazynowe o powierzchni 12 m2. Pod koniec 1990 roku w księdze inwentarzowej biblioteki wpisanych było 17031 wolumenów. 

         Rok 1991 przynosi kolejne, istotne zmiany w działalności biblioteki. W lutym zmienia, po raz kolejny w swej historii, lokum.  Nową siedzibą biblioteki staje się  budynek  Zespołu Placówek Oświatowych, który usytuowany jest na północ od głównego centrum handlowego wsi.  Gmach szkoły został oddany do użytku w 1988 roku. Lokal biblioteki znajduje się w zachodnim skrzydle szkoły, który według projektu nazywa się segmentem administracyjno-kulturalnym. Do biblioteki wchodzi się od strony południowej. Wejście usytuowane jest obok portierni.

Lokal Biblioteki Gminnej składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni 80 m2.Znajduje się na pierwszym piętrze, nad kuchnią i stołówką. Biblioteka Publiczna dzieli użytkowane pomieszczenia, z inną pokrewną instytucją, Biblioteką Szkolną. Ich księgozbiory zostały praktycznie połączone, ale formalnie biblioteki prowadzą oddzielne księgi inwentarzowe i mają własne budżety.  Od  1.01.2003 roku Biblioteka działa jako samorządowa instytucja kultury. Posiada  dwie filie biblioteczne, w miejscowościach Czarne i Zaduszniki. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy Wielgie i Rada Gminy. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska w Toruniu.

Obecni pracownicy biblioteki:

st. bibliotekarz Katarzyna Kwiecińska ,  

st. bibliotekarz Teresa  Chmaruk,

bibliotekarz Justyna Baranowicz.

Od roku 2003 biblioteka główna oraz Filia w Czarnem, a od 2010 roku Filia w Zadusznikach mają stały dostęp do Internetu. Obecnie biblioteki oferują bezpłatny dostęp do sieci na 7 stanowiskach komputerowych. Stan księgozbioru na dzień 30.11.2010r.-16405(Wielgie), 9752(Czarne), 7217 (Zaduszniki).

Przejdź do początku strony