Przejście do sekcji:

Treść strony - Wielgie

  • Rajd rowerowy

Rajd rowerowy za nami

W pierwszy weekend wakacji, 25 czerwca, grupa rowerzystów biorąca udział w  V rajdzie rowerowym  Śladami zabytków Gminy Wielgie i okolic odkrywała uroki naszej gminy oraz sąsiedniej gminy Tłuchowo. Trasa rajdu   przebiegała przez Będzeń, Turzę Nową,  Jasień i Wyczałkowo do Tłuchowa. Po drodze zatrzymaliśmy się nad malowniczo położonym  jeziorem Będzeń, przejechaliśmy się  wzdłuż polodowcowej parowy. Rowerzyści zatrzymali się również w miejscu dawnego cmentarza cholerycznego z XIX wieku, na terenie  którego mieszkańcy gminy Tłuchowo w 2021 roku  postawili krzyż choleryczny upamiętniający tamtą zarazę  i pandemię COVID-19. W samym Tłuchowie odwiedziliśmy, położony na wzgórzu, kościół z końca XIX w.   z organami, wykonanymi przez światowej sławy organomistrza Dominika Biernackiego z Dobrzynia. W sąsiedztwie kościoła znajduje się pomnik upamiętniający powstańców styczniowych poległych w potyczce pod Kozirogiem-Łęgiem.  Początek tego   epizodu  z powstania styczniowego miał miejsce w Wielgiem, w majątku hrabiego Miączyńskiego, który sformował w swoim majątku mały oddział powstańczy ( więcej informacji w Tłuchowskich Zeszytach historyczno-społecznych Nr IX z 2013 r.). Dziękujemy bardzo Pani Ewelinie Kruszewskiej za przyjęcie w bibliotece tłuchowskiej na odpoczynek oraz Pani Wiolettcie   Krzysztoforskiej za przygotowanie ogniska. Każdy z uczestników rajdu otrzymał butelkę –bidon. Przedsięwzięcie współfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Wielgie.

  • Uczestnicy rajdu rowerowego przed biblioteką w Tłuchowie
  • Uczestnicy rajdu rowerowego przed biblioteką w Tłuchowie
  • Uczestnicy rajdu rowerowego przed biblioteką w Tłuchowie

Wróć

Przejdź do początku strony