Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

 • Wytyczne w epidemii

Wytyczne

Wytyczne dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii covid-19

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem odbiorców oraz pracowników ośrodka kultury, przedstawiamy rekomendacje w zakresie bezpiecznych warunków przywracania funkcjonowania instytucji.

Procedury wznawiania działalności domów, centrów i ośrodków kultury

Stopniowe odmrażanie działalności domów, centrów i ośrodków kultury:

 1. Prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej na otwartych przestrzeniach:
  • o wymiarach minimum 62x30m - obowiązujący limit uczestników to 14 osób (+ 2 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m,
  • o wymiarach minimum 105x68 m - obowiązujący limit uczestników to 22 osoby (+ 4 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m.
 1. Prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2:
 • 12 osób + 1 osoba prowadząca (w obiektach do 300 m2),
 • 16 osób + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 301 do 800 m2)

Na sali OKiBGW ul.Starowiejska 81 może znajdować się 12 osób+1 osoba prowadząca.

Na sali OKiBGW ul. Szkolna 5a może znajdować się 16 osób+2osoby prowadzące.

 1. Zajęcia artystyczne (nie ruchowe) odbywają się z zachowaniem zasady jedna osoba na 4 m2 z zachowaniem dystansu 2 m między uczestnikami

Na Sali OKiBGW ul. Starowiejska 81 może znajdować się 30 osób.

Na Sali OKiBGW ul Szkolna 5a może znajdować się 75 osób.

4.Umożliwienie prowadzenia indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik)  z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.

 1. Częstsze i dłuższe przerwy między zajęciami celem wietrzenia mechanicznego i grawitacyjnego sal.

 Wytyczne :

 • Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach są zobowiązani do pisemnego poświadczenia o braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz do podpisania zgody na pomiar temperatury ciała.
  • Przed rozpoczęciem zajęć, tuż po przyjściu na zajęcia obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
  • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce.
  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  • Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci mają obowiązek zachować dystans społeczny wynoszący min 2m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności( osłona ust i nosa, rękawiczki lub dezynfekcja rąk)
  • Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
  • Badanie temperatury ciała przez pracownika ośrodka, termometrem bezdotykowym, przed wejściem na teren obiektu

https://gis.gov.pl/

 • Wytyczne w epidemii

Wróć

Przejdź do początku strony