Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności do 2020 roku

 • Uroczyste otwarcie

Uroczyste otwarcie

8 maja,  w bibliotece w Wielgiem, odbyła się długo wyczekiwana  uroczystość z okazji modernizacji placówki.  Uroczystość połączona była  ze Świętem Bibliotekarzy i Bibliotek. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, władze gminne, dyrektorzy szkół,radni, pracownicy Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz bibliotekarze powiatu lipnowskiego.  Zaproszeni goście w dowód uznania dla inwestycji złożyli gratulacje władzom gminy na ręce wójta Pana Tadeusza Wiewiórskiego. W tym szczególnym dniu nie zabrakło życzeń i ciepłych słów skierowanych do bibliotekarzy w dniu ich święta. Goście podarowali bibliotece pamiątkowe prezenty.  Wśród nich  znalazły się książki, za które w imieniu czytelników serdecznie dziękujemy.  Symbolicznego  przecięcia wstęgi dokonali m.in. Wójt Gminy Wielgie Pan Tadeusz Wiewiórski, Przewodnicząca Rady Gminy  Wielgie Pani Halina Sztypka,  V-ce Marszałkowie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska i Sławomir Kopyść, dyrektor biblioteki Katarzyna Kwiecińska. Poświęcenia obiektu dokonał Ksiądz Kanonik Henryk Piątkowski, proboszcz parafii Wielgie. Garść historii o bibliotece ze szczególnym uwzględnieniem warunków lokalowych, zmian siedzib i ważnych dat dla rozwoju placówki przytoczyła dyrektor Katarzyna Kwiecińska . Inwestycja o wartości  246 053,48 została zrealizowana w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Inwestycje w zakresie kultury w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zwiedzania wielickiej biblioteki!

 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 1
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 2
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 3
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 4
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 5
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 6
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 7
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 8
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 9
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 10
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 11
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 12
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 13
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 14
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 15
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 16
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 17
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 18
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 19
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 20
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 21
 • Otwarcie biblioteki w Wielgiem 43

Wróć

Przejdź do początku strony