Przejście do sekcji:

Treść strony - Klub seniora

  • -

Zakończenie roku akademickiego

Słuchacze UTW o/ Wielgie zakończyli II rok kształcenia 2014/2015

W dniu 25 czerwca 2015r. w godz. 15.30-19.30 w sali Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie odbyło się uroczyste zakończenie II roku akademickiego dla słuchaczy UTW o/Wielgie. W/w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych naszej gminy p. Przewodnicząca Rady mgr Halina Sztypka, p. Wójt Gminy mgr Tadeusz Wiewiórski oraz Radna Powiatu Zofia Kuczmarska. Uczelnię WSHE we Włocławku reprezentowali p. dr. Marek Stefański oraz Prezes Zarządu KDUTW we Włocławku mgr Jerzy Nowacki, którzy składali słuchaczom życzenia przyjemnych i zdrowych wakacji.

Jednym z miłych akcentów uroczystego spotkania było wręczenie dyplomów dla aktywnych słuchaczy oraz innych osób, które swym zaangażowaniem przyczyniły się do rozwoju oraz znaczenia UTW w środowisku gminy.

W części artystycznej wystąpił solista Marek Adamski. Należy podkreślić wspaniałą atmosferę wśród zebranych na spotkaniu, do czego przyczyniła się również p. Radna Powiatu z naszej gminy mgr Zofia Kuczmarska przekazując na ręce Przewodniczącego Rady Słuchaczy Andrzeja Capały kosz ze słodyczami, które rozprowadzono wśród uczestników tej uroczystości. Wspaniałe smakołyki (głównie słodkości) przygotowała grupa słuchaczek pod kierownictwem Skarbnika Rady Słuchaczy p. Zofię Spryszyńską.

Dodatkowo, przyjemny nastrój tworzyła orkiestra pod kierownictwem p. Patryka Góralskiego, którego sponsorowała dla słuchaczy Dyrekcja Ośrodka Kultury i Biblioteki w Wielgiem. Niżej podajemy zdjęcia z przebiegu w/w spotkania.

Dyplomy otrzymali:

mgr Halina Sztypka

mgr inż. Jan Wadoń

mgr Magdalena Szczupacka

Andrzej Capała

Weronika Sieradzka

Teresa Kostrzewska

Grażyna Dobrzyńska

Zofia Spryszyńska

Wanda Łukaszewska

Maria Kmieciak

Maria Ziemińska

Jan Łukaszewski

Zofia Jułga

Maria Matuszyńska

Wróć

Przejdź do początku strony