Przejście do sekcji:

Treść strony - Klub seniora

 • Zakończenie roku UTW

Zakończenie roku akademickiego

W dniu 8 czerwca 2017 roku w sali widowiskowej Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego w UTW oddział Wielgie, na które przybyli słuchacze (80%) oraz liczne grono zaproszonych gości. Patronacką uczelnię tj. Kujawską Szkołę Wyższą reprezentowali: Rektor KSW prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski oraz Prezes Zarządu KDUTW we Włocławku – Jerzy Nowacki. Władzę Samorządu Powiatowego reprezentowała Radna Powiatu Zofia Kuczmarska a Samorządu Gminnego – Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka; Zastępca Wójta Gminy - Jan Wadoń oraz Kierownik GOPS w Wielgiem - Sebastian Olewiński. Zaproszenie przyjęli również: Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie – Katarzyna Kwiecińska oraz Dyrektor ZPO w Wielgiem – Dorota Pączek – Bazela.

Z przyczyn organizacyjnych wspaniała część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży z ZPO w Wielgiem odbyła się na początku uroczystości i znakomicie wpłynęła na atmosferę całego spotkania.

Po części artystycznej Przewodniczący Rady Słuchaczy, Kol. Andrzej Capała rozpoczął powitanie przybyłych gości i słuchaczy oraz podjął dalszy porządek części oficjalnej. Jako pierwszy głos zabrał Rektor KSW prof. nadz. dr hab. Stanisław Kunikowski, który pozytywnie ocenił pracę naszego oddziału UTW w Wielgiem, wysoko ocenił działalność i zaangażowanie władz samorządowych gminy oraz aktywność samych studentów.

Część Słuchaczy, wykładowców oraz kilka osób wspierających działalność naszego oddziału UTW otrzymała z rąk Rektora i przedstawicieli władz samorządowych pisemne dyplomy i podziękowania.

Następnie rozpoczęto wspólną konsumpcję wyrobów wędliniarskich oraz ciast przygotowanych przez aktywne członkinie Rady Słuchaczy: panie Teresę Kostrzewską, Wandę Łukaszewską oraz Marię Matuszyńską. Sponsorami poczęstunku byli : panie Halina Sztypka i Zofia Spryszyńska oraz pan Tadeusz Wiewiórski.

Pod koniec uroczystości Przewodniczący Rady Słuchaczy Kol. Andrzej Capała wszystkim uczestnikom przekazał serdeczne podziękowania za przybycie i aktywny udział w uroczystości. Gorąco też podziękował za wsparcie finansowe oraz tym, którzy włożyli wiele pracy we wspaniały wystrój sali, co było zasługą miejscowego kierownictwa oraz pracowników Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie. Przewodniczący Rady Słuchaczy serdecznie podziękował również za wspaniały występ artystyczny kierownictwu szkoły oraz nauczycielom i nauczycielkom za przygotowanie wspomnianej części artystycznej. Podziękował także za uczestnictwo, życzenia i kwiaty członkom delegacji zaprzyjaźnionego UTW w Lipnie na czele z Kol. Kazimierzem Skarżyńskim.

Andrzej Capała

Przewodniczący Rady Słuchaczy UTW o/Wielgie

 • Zakończenie roku UTW 2017 1
 • Zakończenie roku UTW 2017 2
 • Zakończenie roku UTW 2017 3
 • Zakończenie roku UTW 2017 4
 • Zakończenie roku UTW 2017 5
 • Zakończenie roku UTW 2017 6
 • Zakończenie roku UTW 2017 7
 • Zakończenie roku UTW 2017 8
 • Zakończenie roku UTW 2017 9
 • Zakończenie roku UTW 2017 10
 • Zakończenie roku UTW 2017 11
 • Zakończenie roku UTW 2017 12
 • Zakończenie roku UTW 2017 13
 • Zakończenie roku UTW 2017 14
 • Zakończenie roku UTW 2017 15
 • Zakończenie roku UTW 2017 16
 • Zakończenie roku UTW 2017 17
 • Zakończenie roku UTW 2017 18
 • Zakończenie roku UTW 2017 19
 • Zakończenie roku UTW 2017 20
 • Zakończenie roku UTW 2017 21
 • Zakończenie roku UTW 2017 22
 • Zakończenie roku UTW 2017 23
 • Zakończenie roku UTW 2017 24
 • Zakończenie roku UTW 2017 25
 • Zakończenie roku UTW 2017 26
 • Zakończenie roku UTW 2017 27
 • Zakończenie roku UTW 2017 28
 • Zakończenie roku UTW 2017 29
 • Zakończenie roku UTW 2017 30
 • Zakończenie roku UTW 2017 31
 • Zakończenie roku UTW 2017 32
 • Zakończenie roku UTW 2017 33
 • Zakończenie roku UTW 2017 34
 • Zakończenie roku UTW 2017 35
 • Zakończenie roku UTW 2017 36
 • Zakończenie roku UTW 2017 37
 • Zakończenie roku UTW 2017 38

Wróć

Przejdź do początku strony