Przejście do sekcji:

Treść strony - Klub seniora

 • Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w UTW o/Wielgie odbyła się w dniu 17 października 2014 roku  o godz. 14:00 w sali Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie. Na to uroczyste spotkanie przybyło 40 Słuchaczy oraz zaproszeni goście. Władze uczelni KSW we Włocławku reprezentował dr Władysław Kubiak – pełnomocnik Rektora ds. UTW, natomiast władze samorządowe gminy reprezentowali: Przewodnicząca Rady Gminy – p. Halina Sztypka i Wójtowie – p. Tadeusz Wiewiórski oraz p. Jan Wadoń. Poza tym gośćmi uroczystości byli: p. Katarzyna Kwiecińska – Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie, p. Mirosława Strupczewska – Dyrektor KDBS o/Wielgie, dr Andrzej Mielczarek z Lipna – zaprzyjaźniony ze Słuchaczami przedstawiciel wykładowców UTW. W ramach współpracy obecna była również delegacja UTW z Dobrzynia n/Wisłą na czele z Przewodniczącą Jadwigą Grudzińską.

         Uroczystość otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia „Aktywny Senior w UTW” p. Andrzej Capała, który serdecznie powitał zebranych gości oraz Słuchaczy UTW. Na wstępie przedstawił on porządek spotkania. W oficjalnej części głos zabrali: dr Władysław Kubiak – pełnomocnik patronackiej uczelni KSW Włocławek oraz przedstawiciele samorządu gminnego – p. Jan Wadoń oraz p. Halina Sztypka, którzy najogólniej mówiąc podkreślali duże zaangażowanie i aktywność kierownictwa UTW w Wielgiem. Pan dr Władysław Kubiak wręczył też Przewodniczącemu Rady Słuchaczy List Gratulacyjny od Rektora KSW, prof. dra Stanisława Kunikowskiego z życzeniami dalszego pomyślnego rozwoju UTW i utrzymanie dotychczasowej aktywności. Nastepnym punktem spotkania było wręczenie indeksów nowym kandydatom na Studentów. Indeksy otrzymały panie: Teresa Stępień, Jolanta Zygadlińska i Anna Karbowska.

         W dalszej części odbyło się wręczenie pisemnych podziękowań od Zarządu Stowarzyszenia dla osób, które najbardziej aktywnie wspierały przygotowanie inauguracji. Za wsparcie finansowe dyplomy dostali: Wójt Gminy – Tadeusz Wiewiórski oraz Skarbnik Stowarzyszenia – Zofia Spryszyńska. Z kolei za zaangażowanie i poświęcenie swojego czasu w formie orgaznizacyjno – technicznej podziękowania otrzymali: p. Katarzyna Kwiecińska, p. Agnieszka Śmiłowicz, p. Teresa Kostrzewska, p. Wanda Łukaszewska, p. Danuta Wasielak, p. Maria Matuszyńska oraz p. Teresa Jakubowska.

         Po części oficjalnej była przerwa, podczas której w miłej i sympatycznej atmosferze degustowano przygotowane słodkości (pączki, ciasta, cukierki, owoce, kawę i herbatę).

         Po przerwie przyszedł czas na wykład inauguracyjny rozpoczynający rok akademicki. Wspaniały referat wygłosił dr Władysław Kubiak na aktualny temat „Tadeusz Kościuszko – 200-tna rocznica śmierci”. Słuchacze oraz zaproszeni goście z niezwykła uwagą i dużym zainteresowaniem wysłuchali tego ciekawego wykładu.

         Na zakończenie gorące podziękowania za obecność i aktywny udział w uroczystości, tak gościom jak i Studentom złożył Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia, Kol. Andrzej Capała.

Tekst

Andrzej Capała

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia

 

 • Inauguracja UTW 2017 1
 • Inauguracja UTW 2017 2
 • Inauguracja UTW 2017 3
 • Inauguracja UTW 2017 4
 • Inauguracja UTW 2017 5
 • Inauguracja UTW 2017 6
 • Inauguracja UTW 2017 7
 • Inauguracja UTW 2017 8
 • Inauguracja UTW 2017 9
 • Inauguracja UTW 2017 10
 • Inauguracja UTW 2017 11
 • Inauguracja UTW 2017 12
 • Inauguracja UTW 2017 13
 • Inauguracja UTW 2017 14
 • Inauguracja UTW 2017 15

Wróć

Przejdź do początku strony