Przejście do sekcji:

Treść strony - Ośrodek Kultury

  • zdjęcie informacyjne

Najpiękniejszy Przydomowy Ogródek

Konkurs Rada Sołecka wsi Wielgie ogłasza konkurs na Najpiekniejszy Przydomowy Ogródek pn.”Piękny ogród 2024". Osoby (mieszkańcy sołectwa Wielgie) chcące przystąpić do konkursu proszone są o zgłaszanie swoich ogrodów do końca czerwca 2024r. pod nr telefonu 693 400 128 lub osobiście do sołtysa Dariusza Wiśniewskiego. Komisja oceniająca ogródki (3 osoby) zostanie wybrana przez Radę Sołecką. Ogródki oceniane będą do 15.07.2024r. Zwycięzcy otrzymają nagrody niespodzianki. Konkurs odbędzie się w przypadku zgłoszenia co najmniej 5 ogródków do rywalizacji. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Rady Sołeckiej i osoby oceniające.

Rada Sołecka wsi Wielgie

  • Plakat informacyjny

Wróć

Przejdź do początku strony